Hybrid Mutations

2022-2019
Wet casted concrete, custom dyed in tones of green and white

Public Commission
Badriket, Kristianstad, Sweden
Inaugurated September 30, 2022


Hybrid Mutations are digitally produced replicas of nine plants and flowers from Kristianstad’s ‘Vattenriket’. The hybrid pattern is informed by pixels, algorithmic processes and biological material; a mutated meadow for the future. 

/

Konstverket Hybrid Mutations 2022 utgörs av digitalt framställda replikor av nio växter från Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Hybridmönstret till Badhustorget är formerat av pixlar, algoritmiska processer och biologisk materia; en muterad äng för framtiden.  


Press Release by Kristina Möster Nilsson,
Curator and Art Advisor

“Kristianstads Vattenrike täcker bara två promille av Sveriges yta, men här finns nästan tjugo procent av Sveriges rödlistade arter. Carl von Linné kartlade här växter på 1700- talet, samma växter som vi kan se och uppleva idag.

På vägen mot entrén till Kristianstads badrike kliver besökaren rakt in i en ‘slags’ muterande äng. Flera av de blommor Linné beskrev återfinns här i ny form. Varje stiliserad blomma mäter 6×6 meter och varje växtruta förhåller sig till platsen och omgivningarna. Det är ett både monumentalt och engagerande rum för alla årstider, utvecklat speciellt för Kristianstad.

Hybrid Mutations (2022) är skapat av konstnär Ann Lislegaard i samarbete med landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist. Konstverket sträcker sig över hela badhustorget utmed det nya Kristianstads Badrike. Lislegaard og Sahlqvist flätar och væver en mängd erfarenheter från deres olika praktiker som respektive konstnär och landskapsarkitekt, när dom i Hybrid Mutations skapar en stiliserad äng av pixlar som överförts i betong.

Ängen materialiserar sig i specialframställda betongelement färgade i vita och gröna nyanser och de olika växter har, med stor precision, inpassats i de fysiska omgivningarna och till torgets liv och funktionsbehov. Här möter både historia och botanik framtiden när Linnés observationer från 1700-talet muterar med dagens biosfärområde Vattenrike och blir till konstens framtida äng och ingång til Kristianstads nye Badriket.”


“Ann Lislegaards tale til indvielsen af Hybrid Mutations” (2022)
“Hybrid Mutations”, Hans Lundin, Badmästare (2023)


Artist: Ann Lislegaard
Landscape Architect: Sophie Sahlqvist


Photos: Gerd Germeraad, Sophie Sahlqvist, Ann Lislegaard
Video: Gerd Germeraad