Three Avatars The Deer, The Rabbit and The Fox

2023-2020
Recycled aluminium

Public Commission
Sundbyberg, Stockholm, Sweden
Inaugurated December 5th, 2023


De tre skulpturerna är formade med hjälp av en datoralgoritm. Voronoi-algoritmen delar upp en yta i mindre punkter för vidare bearbetning. I denne tekniska form är hjorten, räven och haren en slags avatarer; varelser från en annan värld byggda med information från ett digitalt DNA. Djuran tillhör vår gemensamma fauna men ser ut att ha förvandlats, som om de har kommit från en avlägsen planet eller en okänd framtid. De är avatarer och budbärare mellan världar. Liksom naturen själv tycks de bära på en hemlighet, något att förundras över, upptäcka och vårda.

Materiale till skulpturerna är återvunnet aluminium från fasaderna på Hötorgshus 2. Ägs och förvaltas av Vasakronan.


The Avatars are casted in recycled aluminium sourced from ‘Hötorgsskrapornas facade’ in Stockholm. Living in the fringes of urban zones, the animals belong to our common fauna. Informed and altered by the voronoi algorithm, they are messengers, enigmatic but friendly. 


Växter_overview, 2022-10-14
Växter_overview, 2020-04-07