Teleport / Stargate / Transcoding (production ongoing)

2026-2019

Public Commission
Livsvitenskapsbygget – Universitetet i Oslo, Norway