Passage

2009-2007

Public Commission
Moss, Norway


Christies Gate beklædes med sten i et mønster af cirkler og linier, der forskydes, muterer og dermed bryder med en lineær aflæsning. En markant forandring, der aktiverer det mellemrum gaden er i dag og forankrer og synliggør dens funktion som et offentligt rum. At gå eller vandre kan ses som en kreativ handling – en måde at engagere sig i et rum eller en by på. Ved at udskifte belægningen skabes der en tydelig ramme for denne aktivitet. Ideen er, at mønstret fremstår åbent frem for afsluttet og dermed understreges gadens potentiale som underlag eller scene for fremtidige social aktiviteter. 

Belægningen i Christies Gate er tænkt som et monument, men hvor de fleste monumenter er vertikale strukturer er Passage horisontalt. Et åbent plan i stedet for et oprejst punkt. Lavet for at blive brugt i stedet for at blive set på. Et monument dedikeret til hverdagens aktiviteter, hvor fortiden ikke er fikseret, men fremstår ufuldkommen ligesom erindringen. En struktur, hvor oplevelsen af tid og sted synes flydende og som endvidere kan mutere, udbygges videre ud til andre gader eller pladser i Moss.