All Machines Are Dream Machines

2024-2021

Public Commission
Westerlundska Gymnasium, Enköping, Sweden

GOTO10 (brick paving of main entrance square) and Dream Machine (sculpture)


All Machines Are Dream Machines på Westerlundska gymnasiet består av två delar: en markbeläggning och en skulptur. 

För att kunna uppfinna nya maskiner behöver vi först kunna föreställa oss dem. De maskiner vi drömmer om idag kan kanske lösa några av de problem vi möter i framtiden. Frågan är hur vi gör det, vilka drömmar vi ska drömma, vilken väg vi ska välja. Vi befinner oss i en labyrint av möjligheter, men möter också återvändsgränder, omvägar och villospår. Många gånger får vi vända om, pröva igen, ändra riktning för att långsamt hitta väg till en ny slags framtid.

Markbeläggningen
GOTO10 är en algoritm som med hjälp av två tecken / och \ (‘slash’ och ‘backslash’) fyller dataskärmen med ett labyrintiskt mönster. Utformningen av entrétorgets tegelbeläggning är utvecklad från denna algoritm. Konstverket kan ses både som en labyrint, ett visuellt mönster och en datakod. Markbeläggningen bildar ett nätverk av stigar som kan upplevas olika när du står och väntar på en vän, skyndar dig in till dagens första skoltimme eller strosar runt och följer labyrintens olika riktningar. Labyrinten skapar en mängd möjliga vägar som vi möter och rör oss längs med varje gång vi förflyttar oss över platsen. 

Skulpturen
Drömmaskinen är en skulptur som rör sig långsamt runt sin egen axel och genererar mönster av ljus och skugga. Den kan upplevas på långt håll och lyser som en lykta i vintermörkret när den visar vägen till skolan. På sommaren är det solens ljus som skapar ett skuggspel på entrétorget. Skulpturen har sin utgångspunkt i konstnären Brion Gysinsuppfinning från 1960 där ljus och mönster, på mekanisk väg, kan hjälpa oss att aktivera inre bilder och peka på att vi hela tiden kan föreställa oss alternativa verkligheter och framtider.