Three Avatars at the Fringes of the City (production ongoing)

2023-2020
Recycled aluminium

Public Commission
Sundbyberg, Stockholm, Sweden
Opening 2023


The Avatars are casted in recycled aluminium sourced from ‘Hötorgsskrapornas facade’ in Stockholm. Living in the fringes of urban zones, the animals belong to our common fauna. Informed and altered by the voronoi algorithm, they are messengers, enigmatic but friendly. 

/

Djuren tillhör vår gemensamma fauna men ser ut att ha förvandlats, som om de har kommit från en avlägsen planet eller en okänd framtid. De är avatarer, budbärare, gåtfulla men vänliga. Liksom naturen själv tycks de bära på ett budskap, en hemlighet, något att förundras över, upptäcka och vårda. Materialet till skulpturerna är återvunnet aluminium från fasaderna på Hötorgsskraporna.


Växter_overview, 2022-10-14
Växter_overview, 2020-04-07