(Untitled)

111
2014-2012

Public Commission
KØS – Museum of Art in Public Spaces, Køge


KØS forplads er skabt af Ann Lislegaard i samarbejde med landskabsarkitekten Sophie Sahlqvist og består af 111 plateauer, der tilsammen danner både trappetrin, cafeareal og handicaprampe med praktiske og mere irrationelle niveauer og sokler, der kan udstilles på, optrædes på, hoppes på osv. Således er der tale om en stor performativ skulptur, som udgør et mulighedsrum både for kunstnere og publikum, og som danner et mødested mellem byen og museet.


This entry was posted in Projects. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.